Maneschijn myBloggie 2.1.5 © 2005   
20 Jan 2007   05:07:15 am
De bossen in België!
Het bos is géén openbaar domein!
Het heeft er altijd uitgezien als vandaag.
Het huidige bos is verweven,
met de geschiedenis van de mensheid.
Het bos is geleidelijk een plek geworden voor
velen onder ons, om bij te komen van het jachtige leven.
Op het werk wordt het ritme steeds hoger en hoger gedreven zodat
er sommigen onderuit gaan en aan een goede ontspanning toe zijn.
Het bos is daar de ideale plaats voor!
Het bos beinvloedt het klimaat, filtert de zuurstof,
houd de koolzuurgassen vast en voedt de dierenwereld!
Onder de hoge stammen van loof en naaldbomen leeft een rijke fauna.
Het bos werd eeuwenlang geëxploiteerd, verkaveld, gekapt,
voor de behoeften van de mens.
De natuur door ontbossing gekwetst soms in een woestenij veranderd.
Het bos is van fundamenteel belang.
De bossen nemen kooldioxide op en de accumulatie hiervan ligt aan
de basis van het broeikaseffect met alle gevolgen van dien, zoals,
een algemene verwarming van het klimaat.
Eén hectare bos, kan tot tien ton koolstof per jaar opnemen,
en dit gedurende tientallen jaren.
Het bos, een geliefkoosde plaats voor de natuurvriend….
Een plaats waar jong en oud zich goed voelen…..
Het licht een element voor iedere plant!
Alleenstaande bomen hoeven niet te wedijveren,
tegenover andere bomen,zij gaan en groeien rustig hun gang!
In de lente als de natuur ontwaakt, prachtig!
alles zich statig ontwikkeld in zijn takken,machtig!
Wanneer bomen wedijveren met elkaar voor het groeien, verbazingwekkend!
In de zomer wanneer alles één en al in kleurenpracht groeit en bloeit!enig!
In de herfst, in de veranderingen van de kleuren naar bruin en donkergeel
en de vallende bladeren!Mooi!
In de winter als het bos koud en donker is, heeft alles ook zijn charme!
En het bos blijft betoveren in één en al zijn afwisselende kleurenpracht!
Enig mooi moeder natuur!
Categorie : Proza | Geplaatst door : lidy | Reacties[0] | Trackbacks [0]
20 Jan 2007   04:07:21 am
Leven en werk!
Albert Einstein Leven en werk.
Laatste gedachten,Laatste gevecht............
In Princeton wijdde Einstein zich tot op zijn laatste dag aan het opstellen van een unificatietheorie die zwaartekracht en electromagnetisme verenigde.
Maar door deze inspanning kwam hij in een mariginale positie terecht ten opzichte van de hoofdstroming van de natuurkunde,zowel door zijn terughoudendheid voor de kwantummechanica als door zijn desinteresse voor de nucleaire natuurkunde en de elementaire deeltjes die toen een hoge vlucht namen.
De pogingen van Einstein zijn grotendeels tevergeefs gebleken.Terwijl hij zich in zijn vroegere werken stevig had kunnen baseren op een duidelijk bewezen natuurkundig principe(onveranderlijkheid van de lichtsnelheid,gelijkheid van inerte en zware massa).mist hij in dit geval een dergelijk beginsel,en is hij verplicht om in het donker te tasten,en zijn hoofd te breken over vreselijk ingewikkelde wiskunde.
Mar zijn onstilbare passie voor onderzoek en zijn volharding in het werk blijven springlevend hoewel die hem er wel eens toe leiden zijn familie en vrienden te verwaarlozen maar hem tegelijk ook beschermen.
Het is een heerlijk gevoel om in zijn liefhebberij verdiept te zijn en zo op zekere mate gescheiden te zijn van de andere mensen,want anders zou het moeilijk zijn om levensvreugde te behouden.
Categorie : Kortverhalen | Geplaatst door : lidy | Reacties[0] | Trackbacks [0]
20 Jan 2007   04:05:20 am
Gezegdes van Einstein!
Een vlinder is niet een mol,maar geen enkele vlinder zou dat betreuren.

Als wij in de toekomst niet in staat zin de weg van eerlijke samenwerking en overeenstemming met de Arabieren in te slaan,dan hebben tweeduizend jaar van martelaarschap niets bijgebracht en verdienen we het lot dat ons zal wachten.(november 1929,brief aan Chaîm Weizemann,EP 84)

Mijn diepste wens ten aanzien van de Palestijnse kwestie is dat de joden er via een consequente,rechtvaardige en voor de Arabieren respectvolle aanpak in slagen te bewijzen dat het joodse volk tijdens haar pijnlijke geschiedenis iets heeft geleerd.(mei 1930,Brief aan Bernard Lecache,CF 191)

Einstein was diep van binnen eerder tegen het idee zelf van een Joodse staat:
Ik zou veel liever de totstandkoming van een redelijk akkoord met de Arabieren op basis van een vredelievend coëstentie zien dan de oprichting van een Joodse staat. Afgezien van praktische overwegingen gaat mijn visie op de aard van het judaïsme in tegen het idee van een joodse staat met grenzen,een leger en een wereldlijke macht,hoe bescheiden ook.(...)Ik ben vooral beducht voor de ontwikkeling van een genadeloos nationalisme binnen onze eigen gelederen(...)(april 1938,Bericht aan het Nationaal Labor Committee for Palestine,EP 165)

Toen hij een aanbod afwees president van Israël te worden,had hij zelf zijn beperkte kwalificaties voor de post naar voren geschoven:
Doordat ik mijn hele leven lang te maken heb gehad met objectieve gegevens,heb ik noch de aanleg,noch de vereiste ervaringen met betrekking tot menselijke contacten voor de uitoefening van officiële functies. Daarom zou ik - zelfs als mijn krachten niet in toenemende mate met de leeftijd zouden afnemen - niet in staat zijn om deze hoge taak te vervullen.(nov. 1952,Brief aan Abba Eban,EP 251)
Volgens zijn schoondochter Margot zou hij hieraan hebben toegevoegd:"Ik zou wel verplicht zijn geweest om dingen tegen hen te zeggen die zij liever niet willen horen" (geciteerd in EF 13.
Er wordt ook verteld dat Ben Gourion van zijn kant bij het formuleren van zijn aanbod zijn bedenkingen aan minister Abba Eban zou hebben toevertrouwd:"En wat doen als hij ja zegt?"
Categorie : Kortverhalen | Geplaatst door : lidy | Reacties[0] | Trackbacks [0]
20 Jan 2007   04:02:13 am
De Joods Duits-Zwitserse Amerikaan Albert Einstein.
De joods-Duits-Zwitserse Amerikaan Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 - Princeton, 18 april 1955) was een theoretisch natuurkundige, met aanzienlijke talenten in de toegepaste wiskunde. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis en werd vooral bekend vanwege de speciale relativiteitstheorie in 1905, en de formulering van de algemene relativiteitstheorie (1915).
De algemene relativiteitstheorie breidt de speciale relativiteitstheorie uit door ook de zwaartekracht aan de theorie toe te voegen.
De formule waarmee velen het werk van Einstein samenvatten luidt:

waarmee tussen massa en energie een nieuw verband werd gelegd.
Andere onderwerpen waar hij zich mee bezighield waren de kwantummechanica, de statistische mechanica en de kosmologie.
Albert Einstein werd in een joodse familie in Duitsland geboren. In 1933 vluchtte hij naar de Verenigde Staten, waar hij de Amerikaanse nationaliteit aannam en afstand deed van zijn Duitse nationaliteit (hij behield wel de Zwitserse).
Einstein ontving in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn werk aan het foto-elektrisch effect "en andere bijdragen aan de theoretische natuurkunde".
In het dagelijks leven is de naam Einstein synoniem met grote intelligentie, en het gezicht van Einstein is een van de best herkende gezichten ter wereld.
Ter ere van Einstein is een eenheid in de fotochemie naar hem genoemd, de Einstein. Een einstein is gelijk aan het getal van Avogadro voor fotonen. Het chemisch element einsteinium is ook naar hem genoemd
Categorie : Kortverhalen | Geplaatst door : lidy | Reacties[0] | Trackbacks [0]
 
1
Dec 2006 Januari 2007 Feb 2007
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Categorieen
Gedichten[219]
Kortverhalen[33]
Proza[45]
Recent
Gedicht.
De Haan als gelukbrenger.
Doel.
Op stap,op draf,of in galop!
Ieder jaar in Februari.
Kerstmis en Nieuwjaar 2015.
Gesprek tussen klaproos en Madeliefje.
"Je" "Suis" / "Ik" "Ben".
Verjaardag.
De knuffel.
Archieven
November 2014[2]
September 2009[11]
Augustus 2009[7]
Juli 2009[14]
Juni 2009[6]
October 2008[12]
Maart 2008[16]
Mei 2007[22]
April 2007[11]
Februari 2007[36]
Januari 2007[77]
December 2006[83]
lidy[297]
Zoek
Syndication
Template theme : aura
Powered by myBloggie Copyright © 2004 2006
-- myWebland --